O d b o r n é  p ř e k l a d y   z / do  r u š t i n y
 specialista na ruštinu
 

KONTAKTY

tel. +420 603 440 905

tel. +420 734 455 886

SKYPE: jerzy.cc

EMAIL

Tlumočení ruština

Tlumočení do ruštiny nabízíme jak konsekutivní, tak simultánní. Další službou je tzv

     Ruština on - line

kde můžeme tlumočit telefonicky nebo prostřednictvím on-line komunikátorů jako je například Skype, bez nutnosti fyzické přítomnosti překladatele z ruštiny.

Po více jak 10-ti letech zkušeností Vám můžeme nabídnout kromě klasických písemných překladů rovněž tlumočení z ruštiny.

Překladatel z ruštiny – tlumočník z ruštiny

Tlumočením se obecně rozumí ústní překlad – tlumočník ruštiny, zatímco překladatelství je projev písemný.

Tlumočení může být konsekutivní, tzn. tlumočení bez odposlechu, obvykle prováděné po vyslovení několika vět, často na obchodních schůzkách v kancelářích nebo během oběda či večeře. Tlumočník čeká, až se řečník vysloví a bezprostředně poté danou řeč přetlumočí.

Dalším druhem je tlumočení simultánní, tzv. kabinkové, které se provádí převážně na různých konferencích pro větší počet lidí, při použití sluchátek a mikrofonu. Simultánní tlumočník sedí v kabince a jeho tlumočení je pouštěno přes mikrofon do sluchátek posluchačů v reálném čase. Simultánní tlumočení je obvykle náročnější a proto i dražší. Ceny tlumočení naleznete zde: Překlady do ruštiny – ceník.